Hurá za mamuty

18. února 2020

Dne 14.února se vydali žáci 4. ročníků do přerovského muzea, aby se zúčastnili výukového programu nazvaného „Hurá za mamuty“. Jak už název napovídá, přenesli se do dob dávno minulých, přímo pravěkých, o kterých se právě učí ve škole. 

     Hned na začátku prohlídky je přivítalo mládě mamuta a následovalo mnoho zajímavostí o tomto obrovi pravěku. To děti velice zaujalo a navnadilo na další informace. Aby to vzbudilo dojem jeskyně, prohlídka dále pokračovala ve sklepních prostorách muzea. Tam děti viděly vykopávky hrobů pravěkých lidí, kosti, stoličky a části klů mamuta, seznámili se s životem pravěkých obyvatel – jak lovili, bydleli a čím se živili. Pak si také mohli žáci prohlédnout výstavku nalezené keramiky, viděli nástroje, zbraně a ozdoby dávné doby. 

     Na závěr si děti ve skupinkách vyzkoušely práci archeologů. V připravených bedýnkách mohly „objevovat“ střepy keramiky a pazourku. 

 

     V druhé části návštěvy muzea se dějiny přehouply do mnohem pozdější doby. A protože byly děti v muzeu  J. A Komenského, tak tedy právě do doby jeho působení.  Děti si prohlédly dávnou třídu a poslechly si výklad paní průvodkyně. Ta je pak následně provedla i dalšími třídami, které představovaly určité éry naší historie

 – dobu císařského Rakouska-Uherska, meziválečnou i  poválečnou dobu. Ve třídách se mohly usadit do dobových lavic, prohlédnout si písmo i pomůcky tehdejší doby. Nejvíce se dětem líbil stylový kabinet s pomůckami a potřebami na vyučování. 

     A co by to bylo za muzeum, kdyby nebyly k vidění i nějaké sbírky. Děti velice zaujala sbírka hmyzu, především motýlů, a také sbírka minerálů a polodrahokamů, ve které obdivovaly krásu lesklých kamenů. 

     

      Tím výlet našich žáků do historie skončil a unavené děti s povděkem přivítaly moderní dopravní prostředek a zamířily do své novodobé moderní školy.