Vydávání vysvědčení

5. června 2020
Vydávání vysvědčení
 
Vysvědčení za školní rok 2019/2020 si žáci(zákonní zástupci)
vyzvednou v úterý 30. června 2020 v průběhu první vyučují hodiny.
 
Na I. stupni od 8:00  do 8:45 hodin.
Na II. stupni od 7:45 do 8:30 hodin.
 
Žáci (zákonní zástupci) budou vcházet hlavním vchodem.
 
Děkuji.
 
 
 
S pozdravem
 
 

Mgr. Milan Bajgar, MBA
ředitel školy