Uvolňování opatření ve školách

3. června 2020

Z rozhodnutí ministestva školství ze dne 27. května 2020 se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků ve školách za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací a třídnických hodin.

  • Od 8. června 2020 mohou, ale nemusí žáci 6 -9. ročníku navštěvovat školu za účelem třídnických hodin, výuky, konzultací. Nejedná se o povinnou školní docházku.
  • Aby mohl žák docházet do školy, musíte vy jako zákonní zástupci podepsat čestné prohlášení, že není vaše dítě v kontaktu z rizikovou osobou (věk nad 65 let, obezita, nemoci srdce, nemoci ledvin, jater, astma, nádorová onemocnění).
  • Pokud je vaše dítě v kontaktu s osobou s rizikovým faktorem (předchozí bod), pak ho do školy poslat nemůžete.
  • Každý žák musí mít na každý den 2 roušky a igelitový pytlík na použitou roušku.
  • Rodič, zákonný zástupce nebo doprovod žáka má zakázaný vstup do budovy školy. Žáci vstupují do budovy školy samostatně.
  • Výuka bude probíhat stanovený den v týdnu v rozsahu 4 vyučovacích hodin.
  • Učitelé jsou žákům dál k dispozici na emailu. Výuka bude dál probíhat distančně přes ŠOL a Office365.
  • V případě nejasností nebo dotazů nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.