Zápis 2020 - aktualizace

27. března 2020

Zápis k povinné školní docházce 2020

Vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 vydáváme opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce do Základní školy Chropyně pro školní rok 2020/2021.

Zápis k povinné školní docházce

Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.

Podání zápisního listu a žádosti o přijetí proveďte osobně do poštovní schránky školy v ulici Komenského 335 nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Chropyně, Komenského 335, 768 11 Chropyně.

Pro příjem žádostí k povinné školní docházce je stanoven termín od 8.4.2020 do 30.4.2020.

 

Odklad školní docházky

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky proveďte osobně do poštovní schránky školy v ulici Komenského 335 nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Chropyně, Komenského 335, 768 11 Chropyně.

Pro příjem žádostí k odkladu povinné školní docházky je stanoven termín od 8.4.2020 do 30.4.2020.

Žádost je třeba doložit doporučením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa /nejlépe do konce června/.

TISKOPISY POTŘEBNÉ K ZÁPISU NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY WWW.ZSCHROPYNE.CZ

/ke stažení přímo zde: Aktualizace zápisu, Zápisní list, Žádost o přijetí, Žádost o odklad/

Zápis do školní družiny 2020

Součástí zápisu je i zápis do školní družiny u žáků, kteří budou ve školním roce 2020/2021 navštěvovat

1. ročník.

Je třeba udělat následující:

Podání přihlášky proveďte osobně do poštovní schránky školy v ulici Komenského 335 nebo zašlete poštou

na adresu: ZŠ Chropyně, Komenského 335, 768 11 Chropyně.

Pro příjem přihlášek stanovujeme dostatečně dlouhé období v rozmezí od 8.4.2020 do 30.4.2020.

                                              /ke stažení přímo zde: Přihláška do ŠD/

 

Elektronicky by přihlášku mohli podávat jen ti zákonní zástupci, kteří mají zřízenou datovou schránku.

V tomto případě nejprve pošlete email na bajgmi@zschropyne.cz, prosím.