Kroužek Bez medu to nejde

19. října 2019 - (Aktualizováno: 18. října 2019)

Bez medu to nejde

V letošním roce máme v naší ŠD nový kroužek pod záštitou Ekologického programu pro školní družiny pořádaný střediskem pro volný čas Šipka Kroměříž – BEZ MEDU TO NEJDE

Kroužek vede zkušený pan učitel, který hravou a poutavou formou děti seznamuje….

  • ze života včel
  • včelí rodina
  • vývojový cyklus a vývoj včely
  • včelí produkty, pyl, včelí vosk, med, propolis, včelí jed, mateří kašička aj..
  • opylování květů
  • práce včelaře
  • ochutnávky medu