Vyhlášení ředitelského volna

11. září 2019

V Chropyni 11. září 2019

 

 

Oznámení ředitele školy o vyhlášení ředitelského volna dne 20. 9. 2019 

 

 

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, z organizačních a technických důvodů vyhlašuji ředitelské volno pro žáky II. stupně ZŠ Chropyně dne 20. září ’19.

 

Odůvodnění: 

Ve škole bude probíhat hygienické čištění toalet, tříd a kontrola odpadů. Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy www.zschropyne.cz, zákonní zástupci žáků budou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

 

S pozdravem 

 

Mgr. Milan Bajgar, MBA 

ředitel školy