Dopoledne se stolním tenisem

10. září 2019 - (Aktualizováno: 13. září 2019)

V měsící září 2019 se konalo již tradiční dopoledne se stolním tenisem pro žáky 2. ročníku. Pod vedením zkušeného trenéra si děti vyzkoušely tři disciplíny. Čekal na ně robot vystřelující míčky přes síť, následovalo co možná nejdelší udržení míčku na pálce a skok z místa. Vše bylo bodováno a na závěr vyhodnoceno. Děkujeme také za malé pozornosti, které si děti mohly odnést.