Den učitelů

28. března 2019

Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. V České republice je určen na 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenského.

Oslavili jsme ho hrou na „paní učitelky“ a „pány učitele“, kdy žáci dostali možnost vyzkoušet si učitelské povolání v praxi.

Někteří zjistili, jak těžké je někdy získat pozornost svých kamarádů. Jiní byli možná až příliš hodní a to spolužáky moc bavilo!

Kdo si zaslouží respekt a uznání za svou odvahu dnes učit?

Máte-li chuť, podívejte se.