Čtenářská dílna ve 3. ročníku

25. března 2019
Čtenářská dílna
Cílem čtenářských dílen je probouzet a zároveň podporovat v dětech zájem o čtení. Jejich smyslem je podněcovat dětskou kreativitu a fantazii.

Jak čtenářské dílny probíhají?

  • Žáci si sami vyberou knihu ke čtení.
  • Čte si každý sám, potichu.
  • Ke čtení si vyberou pohodlné místo.
  • Zpracovávají zadané téma.
  • Se svými spolužáky sdílí obsah i zážitky ze své četby.
  • Respektují předem dohodnutá pravidla.

Čtou svým tempem tolik textu, kolik zvládnou.