Základní informativní program o šikaně

8. března 2019

Naše škola spolupracuje se Střediskem výchovné péče v Kroměříži, které nabízí školám programy prevence sociálně patologických jevů:

  • Preventivní program proti šikanování
  • Mapování vztahů ve třídě se zaměřením na pomoc při výskytu šikany ve školní třídě

Program nyní realizujeme pro 1. – 5. ročník naší ZŠ:

  8. 3.               1.a, 1.b, 1.c

15. 3.               2.a, 2.b, 3.a

22. 3.               3.b, 3.c, 4.a

29. 3.               4.b, 5.a, 5.b

Tento program se zaměřuje hlavně na charakteristiku šikany a vymezení základních pojmů - druhy šikany, agresor, oběť, prostředí a jak se bránit šikaně.