Projekt Ranní klub

20. září 2018
Projekt
RANNÍ KLUB
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rodiče s dětmi a to tak, aby mohli přirozeným způsobem spojit pracovní povinnosti s rodinnými.
Projektem vznikne při ZŠ v Chropyni „Ranní klub",který bude v době od 6.00 do 8.00 hod. zajišťovat péči o děti mladšího školního věku. Projekt bude realizován 3 roky.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost