Projekt Ranní klub

20. září 2018 - (Aktualizováno: 25. dubna 2019)

RANNÍ KLUB

Název projektu: Ranní klub - ZŠ Chropyně

Reg.číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16-047/0008990

 

 

Popis a cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rodiče s dětmi a to tak, aby mohli přirozeným způsobem spojit pracovní povinnosti s rodinnými. Prostřednictvím zajištění péče o děti prvního stupně umožnit rodičům bezproblémové řešení vlastních pracovních povinností.

 

Vytvořit bezpečné prostředí a podmínky pro zajištění péče o děti mladšího školního věku v ranních hodinách před zahájením školní výuky.

Vytvořit vhodné podmínky pro pobyt dětí s možností vybavení klubovny a šatny nábytkem a pomůckami pro volný čas a relaxaci dětí. Nabídnout jim tak možnosti relaxovat, využívat vhodné hry a interaktivní prvky doplněné možností dobrovolného samostudia či čtení.

 

Zajistit péči o děti v ranních hodinách v období před zahájením výuky v průběhu školního roku s vedoucím klubu a dostatečnou podporou nových pomůcek a materiálů. To všechno umožní tvůrčí rozvoj a realizaci ve volném čase, kdy děti získají kromě bezpečného prostředí rovněž řadu podnětů a stimulů k vlastnímu rozvoji.

Pozitivem umístění ranního klubu přímo ve škole je snadný přesun dětí na vyučování. Ranní klub bude fungovat od 6:00 – 8:00 hod.

Rodiče tedy budou moci bez obav řešit svoje pracovní povinnosti, aniž by měli obavy o bezpečnost či trávení  času svých dětí. Děti budou mít dostatek možností a podnětů tak, aby byl podpořen jejich individuální rozvoj.