Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

17. dubna 2019 - (Aktualizováno: 25. dubna 2019)

 

 Datum: 10. 4. 2019

 

Rozhodnutí

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, Komenského 335, 768 11 Chropyně, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole - Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, Komenského 335, 768 11 Chropyně od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

 

2019/  1

2019/33

2019/  3

2019/34

2019/  4

2019/35

2019/  5

2019/39

2019/  6

2019/40

2019/  7

2019/41

2019/  8

2019/42

2019/10

2019/44

2019/12

2019/47

2019/13

2019/48

2019/17

2019/51

2019/19

2019/52

2019/20

2019/55

2019/23

2019/57

2019/26

2019/58

2019/28

2019/59

2019/29

2019/60

2019/30

2019/62

2019/31

2019/64

 

 

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy Mgr. Milana Bajgara ke krajskému úřadu Zlínského kraje.

Podpis a datum podpisu ředitele školy 17. 4. 2019

Datum zveřejnění rozhodnutí 17. 4. 2019

 

Dokument ke stažení naleznete zde.